• ARUSD CÁCH THỨC CHUẨN BỊ SẴN SÀNG TRONG      TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
   

  Học Khu Alum Rock Union Elementary School District ưu tiên số một là an toàn và bảo đảm an nguy cho tất cả học sinh. Các trường thường xuyên tập dượt trong trường hợp khẩn cấp, mỗi trường đều có cách hướng dẫn trong trường hợp khẩn cấp và được huấn luyện để biết cách đối phó khi ở trong tình trạng đó, nhiệm vụ của tất cả giáo viên và nhân viên nhà trường là giúp các em học sinh giữ được bình tỉnh và bảo vệ an toàn cho các em.

  Phụ huynh và người trong gia đình phải biết các thông tin này và biết cách phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ cho con em của mình. Điều quan trọng là phải xem lại cách thức bảo đảm an toàn cho con của quý vị khi chúng học ở trường. Chúng tôi biết là chuẩn bị kỹ càng và hướng dẫn đúng cách là một cách thức tốt nhất.

  KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

  Không thể nào biết trước được có chuyện gì sẽ xảy ra trong trường hợp khẩn cấp, tất cả các trường học đều có kế hoạch chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp để giảm thiểu nguy hiểm và dẫn dắt học sinh, giáo viên, và nhân viên nhà trường đến một chỗ an toàn.

  Cách thức được viết rõ ràng là trong trường hợp khẩn cấp, cách tốt nhất là mọi người đều ở trong lớp học chứ không được rời khỏi lớp. Thường xuyên tập dượt cách thức chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp để mọi việc đều được suôn sẻ khi tình huống đó xảy ra và được dựa theo cách thức bảo vệ an toàn cho toàn học khu. 


  Trường học vẫn tiếp tục dạy học cho đến hết giờ học, trừ khi có nguy hiểm hay phụ huynh được thông báo trước.

  PHỤ HUYNH: NHỮNG ĐIỀU QUÝ VỊ CẦN BIẾT

  1. Thường xuyên cập nhật những thông tin mà quý vị đã điền cho con của quý vị để nhà trường liên lạc với quý vị trong trường hợp khẩn cấp, những thông tin này bắt buộc phải chính xác. Quý vị nên liên lạc với nhà trường để cập nhật thông tin.

  2. Biết THÔNG TIN HƯỚNG DẪN TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP. (tiếng việt)

  3. Quý vị cần phải có một kế hoạch để đối phó trong trường hợp khẩn cấp. Hội Hồng Thập Tự “The American Red Cross” có nhiều thông tin hữu ích, hãy vào trang mạng này để biết thêm chi tiết:
  http://www.redcross.org/prepare/location/home-family/plan

  4. Quý vị phải biết những cách thức liên lạc với Học Khu và trường của con quý vị đang học.  Quý vị phải biết “ParentLink” (hệ thống liên lạc tự động bằng điện thoại của Học Khu) và trang mạng của Học Khu ở: www.arusd.org.

  5. Hay vào Facebook của Học Khu “District’s Facebook” (www.facebook.com/alumrockunion) và Twitter page (@AlumRockUnion).

   

  TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP:

  · KHÔNG ĐƯỢC gọi điện thoại hay đến trường của con quý vị liền. Đường dây điện thoại chỉ để cho nhân viên nhà trường dùng trong trường hợp khẩn cấp.
   
  · KHÔNG ĐƯỢC gọi hay nhắn tin vào điện thoại di động của con quý vị. Nhân viên nhà trường và học sinh không được dùng điện thoại di động.
  ·  KIỂM XEM Học Khu có gọi điện thoại, nhắn tin qua đường điện thoại, gửi tin bằng điện thư, cũng như gửi tin qua trang Facebook và Twitter.

   ·  Dựa vào những thông tin chính xác của nhà trường và/hay những thông tin của nhân viên bảo vệ an toàn cho dân chúng.

  ·  Gọi số điện thoại ở Học Khu là số (408) 928-6800 để biết thêm thông tin.

  · Xem đài địa phương trên máy truyền hình và lắng nghe đài phát thanh cho cách bảo vệ an toàn và các thông tin khác.

  LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TÔI CÓ THỂ ĐƯỢC GẶP CON TÔI:

  · Phụ huynh hay người giám hộ sẽ được nhà trường hay nhân viên bảo vệ an toàn chỉ chỗ con em của quý vị đang trú ẩn.

  · Học sinh CHỈ được đi về với phụ huynh/người giám hộ hay những người có tên trong thẻ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

  · Mọi người điều phải đưa thẻ hợp lệ có hình ở trên thẻ ID. Tất cả mọi người được ghi ở trong thẻ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp phải biết điều lệ này.

   

  CÁCH THỨC DỜI ĐI CHỖ KHÁC ĐỂ ĐƯỢC AN TOÀN

  Khi ở trong tình trạng khan cấp, học sinh và nhân viên nhà trường phải dời đi một chỗ khác để bảo đảm an toàn. Ở mỗi trường học đều có “Kế Hoạch Chuẩn Bị Trong Trường Hợp Khẩn Cấp” trong đó có bản đồ và chỉ dẫn “các lối thoát”, hay những lối thoát dẫn đến “chỗ tập họp chung”.

  Chúng tôi khuyến khích quý vị phụ huynh nên biết về cách thức dời đi để được an toàn ở trường con của quý vị đang học. Điều quan trọng là phải biết con của quý vị ở đâu trong trường hợp dời đi chỗ khác để được an toàn. Một khi được biết chắc chắn là an toàn hay “hết nguy hiểm,” học sinh và nhân viên nhà trường sẽ được trở về lớp học và tiếp tục học cho đến hết giờ học.

  Một khi được quyết định là học sinh và nhân viên nhà trường sẽ không được trở về lớp học, hay là hết giờ học, một phương pháp được áp dụng để học sinh có thể gặp lại phụ huynh và người thân trong gia đình. Học sinh gặp lại phụ huynh là một phần quan trọng ở trong Kế Hoạch Chuẩn Bị Trong Trường Hợp Khẩn Cấp. Phụ huynh phải đưa những thông tin cần thiết cho nhân viên nhà trường để được đón con của họ về. Một chỗ tụ tập khác được chỉ định để phụ huynh và người trong gia đình có thể đón con của họ về.

  CÁCH THỨC QUỲ XUỐNG, CHE ĐẦU VÀ GIỮ CHO CHẮC

   
   
  Một khi mặt đất bắt đầu rung chuyển trong một trận động đất hay khi nghe hay cảm thấy có một tiếng nổ lớn, bắt đầu áp dụng “cách thức quỳ xuống, che đầu và giữ cho chắc”. Mọi người – học sinh, nhân viên nhà trường và tất cả các người khác – sẽ làm các biện pháp sau đây để bảo vệ an toàn:
   
   
  Ở trong lớp học:

  Quỳ xuống và núp ở dưới bàn có ngăn kéo hay dưới bàn học, hay “quỳ xuống” ở một chỗ an toàn nào đó, tránh núp ở những nơi có những đồ vật có thể rơi chúng mình.

  Che mắt bằng cách cuối đầu xuống, và dùng tay để che đầu.

  Giữ bang cách dùng tay nắm chặt vào chân bàn, hay bên hông của bàn có ngăn kéo và giữ ở tư thế đó cho đến khi nào hết động đất, đồ đạc hết rơi hay chờ chỉ thị của giáo viên hay các nhân viên nhà trường.
   

   Ở ngoài trời:         


  Quỳ xuống, Che Đầu và Giữ Cho Chắc
  – Tránh xa các toà nhà, đường dây điện, vách tường, và những vật có thể rơi xuống hay có thể gây nguy hiểm. Hãy “quỳ xuống” hay ngồi xuống ở một chỗ an toàn. Giữ ở tư thế đó cho đến khi hết động đất hay chờ chỉ thị của giáo viên hay các nhân viên nhà trường.

  NÚP Ở MỘT CHỖ

  Nhân viên nhà trường hay nhân viên công lực có thể quyết định là “Núp Ở Một Chỗ” khi phát hiện có một mùi khác lạ hay một tiếng động nào đó, hay thấy khói hay có một nguy hiểm ở gần trường hay ở nơi lân cận. Tất cả các cửa của lớp học đều được khóa lại, cửa sổ cũng phải đóng lại luôn, học sinh ở trong lớp và tiếp tục học hành. Cử động một cách khe khẽ. Ban điều hành nhà trường có nhiệm vụ thong báo là “Hết Nguy Hiểm.”

  CÁCH THỨC KHÓA CHẶT CỬA LẠI


  KHÓA CHẶT CỬA LẠI có nghĩa là có một nguy hiểm đang xảy ra ở trong khuôn viên nhà trường, chẳng hạn như: có người mang vũ khí đến trường, hay có người đang nổ súng hay các lý do khác để bảo vệ an toàn cho học sinh. Nhân viên nhà trường không có nhiều thời gian để xem xét tình hình và những gì xảy ra ở xung quanh và cách thức ứng phó dựa trên phương pháp “Chạy Trốn, Ẩn Núp, và Tự Vệ”.


  Biện pháp dùng trong trường hợp khẩn cấp được áp dụng và theo dõi một cách tỉ mỉ. Cách thức chỉ dẫn nhân viên phải đóng cửa và khóa chặt cửa lớp học lại, kéo màn xuống, đóng chặt các cửa sổ lại, tắt đèn trong lớp, dùng tủ, bàn hay ghế để chắn cửa lớp học và chờ đợi để được hướng dẫn thêm. Một khi nhân viên bảo vệ an toàn cho biết là khu vực không còn nguy hiểm nữa thì có những hướng dẫn thêm sẽ được chỉ định. Trong trường hợp khẩn cấp, cách thức ứng phó sẽ được áp dụng tùy theo từng trường hợp xảy ra.

   

  LIÊN LẠC BẰNG TRUYỀN THÔNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP


  Trong trường hợp khẩn cấp, nhân viên nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh biết trong thời gian sớm nhất và dùng tất cả các cách truyền thông để liên lạc và chỉ dẫn. Quý vị có thể gọi số điện thoại ở học khu là số
   (408) 928-6800 để nghe lại tin nhắn đã được thu sẵn trong trường hợp khẩn cấp. Những thông tin cập nhật sẽ được truyền thông qua đường ParentLink (hệ thống liên lạc tự động bằng điện thoại của Học Khu), trang mạng của Học Khu ở: (
  www.arusd.org), hay vào Facebook của Học Khu “District’s Facebook” và Twitter. Điều quan trọng là phải cập nhật các thông tin dùng để liên lạc để bảo đảm quý vị sẽ được thông báo một cách sớm nhất.

  Nhân viên Học Khu và các nhân viên ở trường học phải báo cáo lên Văn Phòng của Giám Đốc Học Khu và ban chuyên về đối ngoại trước công chúng những câu hỏi của báo chí. Theo như nội quy của học khu, chỉ có người được Học Khu chỉ định mới được quyền trả lời các câu hỏi với báo chí.

   

  AN TOÀN Ở TRƯỜNG HỌC

  Tụ tập ở trường học sẽ cản trở nhân viên cứu thương và nhân viên nhà trường để tìm hiểu nguyên nhân, lý do, và tình trạng khẩn cấp. Trong những trường hợp đó, nhân viên nhà trường sẽ nghe lời chỉ dẫn của nhân viên bảo vệ an toàn và nhân viên y tế. Một lần nữa, thông tin sẽ được gửi đến phụ huynh và người trong gia đình qua những cách truyền thông được áp dụng ở trường và báo chí.

  KẾT LUẬN

  Trong bất cứ trường hợp khẩn cấp nào, trường học sẽ cố gắng hết sức để có đủ các thứ cần dùng trong trường hợp khẩn cấp và có đủ nguồn trợ giúp để đối phó với mọi hoàn cảnh có thể xảy ra. Điều quan trọng là phải bình tỉnh và biết là ưu tiên của chúng tôi là bảo đảm an toàn cho con của quý vị. Hiệu trưởng và nhân viên nhà trường đều có được huấn luyện và có khả năng để:

  ✓  Đối phó với mọi trường hợp khẩn cấp

  ✓  Bảo vệ cho học sinh và nhân viên nhà trường

  ✓  Trở lại lớp học để học tiếp tục cho đến hết giờ học

  ✓  Biết và thực hành những gì ở trong Kế Hoạch An Toàn Ở Trường Học

  Ở Tiểu Bang California, chúng tôi có nhiệm vụ phải có kế hoạch rõ rang trong trường hợp có trận động đất. Gần đây, nhiệm vụ này được mở rộng ra để bao gồm các vấn đề hiện đại như: vũ khí sinh học, vũ khí hóa học và vũ khí nguyên tử, và vũ khí giết hàng loạt. Các ảnh hưởng sẽ khác nhau tùy theo độ thiệt hại và thời gian tàn phá. Với ý tưởng đó trong tâm trí, các trường cần phải chủ động và hợp tác chặt chẻ với cộng đồng.

  Xin vui lòng liên lạc với Học Khu Alum Rock Union Elementary School District ở số 408-928-6800 nếu có thêm thắc mắc.